Blog

Geolokalizacja przesyłki

Geolokalizacja przesyłki

aktualności

Dostęp do aktualnych danych o przesyłkach trudno przecenić, dlatego geolokalizacja przesyłki to bardzo aktualny temat.

Duża część informacji o ich losach pochodzi z magazynów i centrów logistycznych, w których rejestruje się przyjęcie i wydanie towaru przy pomocy czytników kodów paskowych, QR albo znaczników RFID. W wielu przypadkach taka informacja jest wystarczająca, ponieważ potwierdza zakończenie pewnego etapu procesu logistycznego i umożliwia przybliżoną ocenę czasu dostawy.

Są jednak takie sytuacje, kiedy ładunek powinien być monitorowany bez przerwy lub bardzo często. Dotyczy to przewozu substancji niebezpiecznych, objętych szczególną kontrolą, wartościowych itp. Wtedy z pomocą przychodzą urządzenia, których zadaniem jest geolokalizacja przesyłki. Zwykle są one montowane w opakowaniach, kontenerach, naczepach bądź innych miejscach mających stały kontakt z nadanym towarem. Dzięki nim klient zlecający usługę oraz pracownicy nadzorujący spedycję mogą w czasie niemal rzeczywistym poznać aktualną lokalizację. Bywa, że jest to informacja ważna także dla ubezpieczyciela, który w zamian za jej udostępnienie może obniżyć wysokość składki.

Lokalizator oczywiście nie chroni przed wypadkiem ani kradzieżą, ale umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie akcji ratunkowej, co znacznie zwiększa szanse na usunięcie zagrożenia i doprowadzenie zlecenia do szczęśliwego końca.

Geolokalizacja przesyłki online i offline

Metody geolokalizacji można przyporządkować do dwóch kategorii. W przypadku urządzeń pracujących online lokalizator łączy w sobie dwie funkcje: odbiornika systemu GPS (lub podobnego) oraz nadajnika przekazującego informacje o pozycji geograficznej, wysokości, temperaturze, prędkości itp. Ten sygnał zwrotny musi być przesłany za pomocą sieci, która jest dostępna podczas transportu – z reguły jest to sieć naziemnej lub satelitarnej telefonii komórkowej.

Dane nie są wysyłane ciągle. Najczęściej informacja o kolejnych pozycjach lokalizatora jest zapisywana w pamięci urządzenia, a co kilka minut lub godzin włącza się nadajnik, który wysyła ją do systemu komputerowego odbiorcy. Praca systemu geolokalizacji musi uwzględniać przerwy w dostępie do sieci w czasie, kiedy lokalizator znajduje się poza jej zasięgiem: w tunelu, magazynie wykonanym z blach stalowych czy wewnątrz pojazdu z nadwoziem wykonanym z materiału pochłaniającego fale radiowe.

Lokalizatory online można wykryć przy pomocy urządzeń rozpoznających emisję fal radiowych podczas próby wysłania informacji.

Urządzenia offline nie mają nadajników, a informacje o trasie podróży i zdarzeniach, które zostały zarejestrowane, można odczytać dopiero post factum, po odebraniu i otwarciu przesyłki. Nie zyskujemy co prawda dostępu do informacji w czasie rzeczywistym, ale takie urządzenia także są pomocne, a zebrane przez nie dane mogą być wykorzystane do oceny jakości świadczonych usług, zgodności deklaracji współpracujących z firmą logistyczną przewoźników ze stanem faktycznym itp.

Klient mówi: sprawdzam

Odkąd lokalizatory stały się powszechnie dostępne i znacznie potaniały, klienci uzyskali możliwość kontrolowania położenia swojej przesyłki niezależnie od informacji udostępnianych przez obsługującą ich firmę logistyczną lub przewoźnika. Spotyka się wiele rozwiązań: od wykonanych własnoręcznie lokalizatorów opartych na mikrokontrolerowych płytkach w rodzaju Arduino i podobnych, po profesjonalne rozwiązania, np. Airtag dostarczany przez firmę Apple. Warto o tym pamiętać, kontaktując się z klientem np. w sprawie zmiany terminu dostawy. Podanie aktualnego stanu realizacji zlecenia i rzeczywistych powodów ewentualnego spóźnienia to wyjście najbezpieczniejsze, które nie naraża przewoźnika na nieprzyjemności, jeśli klient na własną rękę geolokalizuje przesyłkę.

Zagrożenia

Istnieje grupa klientów, którzy lubią być dobrze poinformowani, a z drugiej strony docenią gwarancję, że ich przesyłki nie będą śledzone przy pomocy żadnych innych urządzeń do geolokalizacji poza tymi, które sami postanowią zainstalować. Dotyczy to przewozu towarów o wielkiej wartości, materiałów niebezpiecznych albo takich, które mają znaczenie strategiczne. Wyjątkowo złym pomysłem byłoby np. umieszczenie lokalizatora w przesyłce z materiałami medycznymi lub sprzętem wojskowym, kierowanej do organizacji pomagającej cywilom lub wojsku w kraju ogarniętym wojną… Przechwycenie informacji o trasie przejazdu i miejscach dostarczenia takich materiałów umożliwiłoby lokalizację magazynów i ułatwiło ich zniszczenie. Zagrożony byłby również pojazd transportujący towar lub cała kolumna.

 

 

Zaufali nam