Blog

e-commerce

Romans e-commerce z logistyką

aktualności

Stale rośnie udział e-commerce w sprzedaży detalicznej. Logistyka i transport to dusza i ciało tego rodzaju handlu. Jak wpływa to na obraz nowoczesnego e-commerce?

Klienci wybierają zakupy online, ponieważ są wygodne, często tańsze niż w tradycyjnych sklepach, a towary niejednokrotnie trafiają do zamawiających niemal od ręki. Nic więc dziwnego, że rośnie grupa sprzedawców obiecujących dostawy następnego dnia i takich, którzy zobowiązują się dostarczać przesyłkę w nawet dniu zakupów.

E-commerce: szybka odpowiedź na potrzeby

Z logistycznego punktu widzenia niemal natychmiastowe dostarczanie zamówionych towarów oznacza konieczność budowy magazynów wielkopowierzchniowych jak najbliżej skupisk potencjalnych konsumentów (przede wszystkim blisko aglomeracji miejskich). Magazynów wysoce lub całkowicie zautomatyzowanych, szybkich i nieomylnych. Zarządzanych przez doświadczony personel, ale obsługiwanych przez roboty i automaty. Tylko w ten sposób można maksymalnie skrócić czas pomiędzy potwierdzeniem zapłaty za towar a wydaniem gotowej przesyłki firmie kurierskiej.

Droga towaru do rąk klienta

To oczywiste, że dla sprawnej realizacji zamówienia towar wybrany przez klienta musi znajdować się w magazynie (często wysokiego składowania). Co dzieje się potem? Zostaje on pobrany, przetransportowany do stanowiska, na którym zawartość jest kompletowana, sprawdzony, opakowany i wydany do transportu.

To jedna, czysto fizyczna strona procesu. Po drugiej, niejako na zapleczu, pracuje system informatyczny obsługujący transakcję, który sprawdza stan magazynu przed przyjęciem zamówienia, określa czas dostawy, oblicza jej koszt i nalicza rabaty. Coraz częściej system indeksujący dane zamówienia rejestruje także zachowania i potrzeby klienta oraz przygotowuje dla niego zindywidualizowaną ofertę.

E-commerce i logistyka – bliźnięta syjamskie?

W przypadku e-commerce mamy do czynienia z tak ścisłym połączeniem procesów logistycznych i sprzedażowych, że ich rozdzielanie wydaje się jeśli nie niemożliwe, to przynajmniej wysoce kłopotliwe. System logistyczny musi być sprzęgnięty z systemem zarządzającym sklepem. Więcej, musi być wystarczająco wydajny, żeby równolegle obsługiwać wiele sklepów kupujących usługi jednego centrum logistycznego.

Takie obiekty potrzebują wydajnego zaplecza informatycznego, hurtowni danych, systemów identyfikacji i lokalizacji towarów, systemów wizyjnych do kontroli jakości i poprawności kompletacji zamówień, szybkiego transportu technologicznego (np. wózkami AGV i AMR). Dlatego logistyka jest poligonem doświadczalnym i inspiracją dla specjalistów z wielu dziedzin.

Ponieważ logistyka obejmuje nie tylko magazynowanie, ale i dystrybucję towarów, jest jednym z kluczowym elementów współczesnego handlu. Bez niej e-commerce nie byłoby w stanie działać szybko i skutecznie. Obie te dziedziny są ze sobą ściśle powiązane i wymagają integracji i koordynacji, aby zapewnić skuteczne funkcjonowanie całego procesu handlowego.

Zaufali nam