Blog

ekologia a spedycja

Ekologia a spedycja

aktualności

Logistyka i transport nieustannie ewoluują. Rozwój gospodarki, nowe technologie, wymagania związane z ochroną przyrody, ograniczenia spowodowane sytuacją epidemiologiczną, konfliktami zbrojnymi, to wszystko wpływa na otoczenie biznesowe przedsiębiorstw z branży logistycznej i transportowej.

Napęd elektryczny w transporcie

Ochrona środowiska naturalnego wymaga redukcji emisji zanieczyszczeń. Docelowym rozwiązaniem będzie zastąpienie tradycyjnych pojazdów z silnikami spalinowymi, samochodami i pociągami elektrycznymi lub wyposażonymi w innych neutralny dla środowiska napęd. W okresie przejściowym obserwujemy wzrost udziału transportu wykorzystującego czystą energię, przede wszystkim kolej z trakcją elektryczną.

Zastąpienie ciągników siodłowych powszechnie stosowanych w samochodowym transporcie dalekobieżnym pojazdami zasilanymi energią elektryczną jeszcze nie jest możliwe. Możliwy jest za to transport pojazdami elektrycznymi na niewielkich odległościach. To daje możliwość budowy już dziś lub w bliskiej przyszłości systemów transportowych opartych w całości na napędzie elektrycznym.

Ekologia a spedycja – materiały

Projektowanie i produkcja opakowań indywidualnych i zbiorczych są sztuką. Delikatny towar: elektronika, optyka, szkło, odczynniki chemiczne i wiele innych muszą być starannie zabezpieczone na czas transportu i składowania, ponieważ straty wynikające z uszkodzenia takiego towaru mogą być wyrażone w dużych liczbach. Rosnąca popularność e-commerce oznacza wzrost liczby niewielkich przesyłek. Każda z nich musi być oddzielnie zabezpieczona i opakowana.

W rezultacie zwiększa się zużycie różnych gatunków tektury i papieru, tworzyw sztucznych wykorzystywanych do produkcji wypełnień, owijania paczek i palet itp. Więcej papieru, tektury i tworzyw, to większa ilość odpadów pozostającym w miejscu trudnym do zarządzania: w domu końcowego klienta, który może, ale nie musi segregować odpady.

W tym przypadku ochrona przyrody oznacza promowanie opakowań wielokrotnego użytku, organizowanie systemu kaucyjnego, zastępowanie tworzyw sztucznych materiałami pochodzenia naturalnego ulegającymi biodegradacji bez emisji toksyn i gazów cieplarnianych.

Ekologiczne pakowanie to także „odchudzanie” opakowań. Mniejsza masa i objętość opakowania oznaczają, że można przewieźć więcej towarów unikając zwiększania zużycia energii.

Planowanie tras

W świecie, w którym znaczna część towarów jest przewożona samochodami ciężarowymi planowanie tras ma niebagatelne znaczenie. Krótsza trasa to mniejsze zużycie paliwa, a więc także niższa emisja gazów cieplarnianych a przy okazji mniejszy koszt prowadzenia działalności. Tradycyjne planowanie oparte na wyznaczaniu statycznych tras łączących miejsca załadunku i rozładunku już nie wystarcza.

Nowoczesne systemy zarządzania flotami dostosowują trasę do spodziewanych warunków na drodze (ukształtowania terenu, zjawisk pogodowych, ale przede wszystkim natężenia ruchu). Urządzenia i programy dla spedycji i logistyki to również konieczność pracy w systemie czasu rzeczywistego. To również wyzwania, ponieważ tego typu narzędzia ustalają nie tylko najlepszą trasę, ale także optymalną prędkość np. przy podjeżdżaniu i zjeżdżaniu ze wzniesień.

W przypadku dystrybucji ważne jest ustalanie kolejności odwiedzania poszczególnych miejsc załadunku i wyładunku w taki sposób, żeby jak najlepiej wykorzystać sytuację na miejskich drogach i unikać tych skrzyżowań, które są w danych porach trudno przejezdne.

Wielkość branży logistycznej i transportowej sprawia, że nie ma tutaj nieistotnych oszczędności. Każdy sposób, nawet, jeśli w jednostkowym przypadku pozwoli minimalnie zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska, to po wdrożeniu może odegrać znaczącą rolę, ponieważ zadziała efekt skali.

Zaufali nam