Blog

trendy w logistyce

Najnowsze trendy w logistyce, cz. 1

aktualności

Logistyka współpracuje z innymi branżami i podlega podobnym ograniczeniom, natomiast rozwiązania, które umożliwiają pokonywanie tych ograniczeń, są specyficzne dla logistyki i przez to unikalne. Zobaczmy, jakie trendy w logistyce będą najsilniejsze w najbliższym czasie.

Trendy w logistyce: optymalizacja

Powszechne dążenie do optymalizacji rozumianej jako maksymalna redukcja kosztów operacyjnych przy zachowaniu, a nawet zwiększeniu wydajności i niezawodności wpisuje się w dążenie do jak najpełniejszego wykorzystania dostępnych zasobów: maszyn, urządzeń, powierzchni budynków.

W branży logistycznej bardzo dobrą ilustracją takiego podejścia są zmiany technik magazynowania, transportu technologicznego, kompletowania zamówień i pakowania. W tym zakresie obserwujemy koegzystencję metod tradycyjnych i nowatorskich, w części eksperymentalnych. Już dziś widać jednak, że tradycyjne magazyny to przeszłość. Przynajmniej, jeśli chodzi o duże organizacje specjalizujące się w logistycznej obsłudze przemysłu (zwłaszcza elektronicznego i motoryzacyjnego) oraz e-commerce.

Tradycyjny, obsługiwany przez pracowników magazyn jest obciążony wieloma niedoskonałościami. Relatywnie niska wydajność pracowników mimo wkładanego w pracę wysiłku jest powodem stresu i konfliktów. Stosunkowo długi czas potrzebny na przyswojenie zasad pracy, zapoznanie się z lokalizacją poszczególnych asortymentów, pomyłki towarzyszące nauce i pracy dodatkowo pogarszają wyniki i utrudniają zastępowanie odchodzących członków zespołu nowymi pracownikami. Alternatywą jest robotyzacja i automatyzacja, ale specyfika magazynu sprawia, że potrzebne są unikalne, wysoko wyspecjalizowane maszyny i oprogramowanie.

Trendy w logistyce: automatyczne magazyny modułowe

Znaną odpowiedzią na problemy lokalowe, wysoką cenę gruntów i hal jest stosowanie wysokiego składowania. Tradycyjnie magazyny, obsługiwane przez zespół wykwalifikowanych pracowników, są zastępowane automatycznymi, często o konstrukcji modułowej, ułatwiającej stopniowej rozbudowę systemu w istniejącej hali magazynowej. Dzięki temu przedsiębiorstwo może migrować z modelu tradycyjnego do automatycznego bez przestojów.

W magazynie automatycznym wszystkie czynności począwszy od przyjęcia zamówienia po wydanie towaru odbywają się bez udziału człowieka, którego rola ogranicza się do nadzorowania procesu z poziomu stanowiska operatora. Podstawowym narzędziem pracy jest interfejs oprogramowania zarządzającego magazynem.

W magazynie trzeba rozwiązać szereg problemów, np. dotyczących rozpoznawania i manipulowania detalami. W przypadku większych przedmiotów umieszczanych na osobnych paletach naturalnym rozwiązaniem są automatyczne wózki widłowe wyposażone w czytniki kodów kreskowych lub tagów RFID obsługujące poszczególne palety. W przypadku mniejszych detali sprawdzonym sposobem jest przechowywanie ich w standardowych pojemnikach z tworzywa sztucznego o kształcie i rozmiarach dobranych tak, aby w pełni wykorzystywały dostępną przestrzeń.

Standardowe opakowania zbiorcze ułatwiają automatom rozładunek i załadunek. Końcowym etapem jest otwarcie opakowania zbiorczego i pobranie potrzebnej ilości detali. Również ten proces można zautomatyzować wykorzystując roboty z odpowiednimi chwytakami wspomagane przez system rozpoznawania obrazu. Dzięki niemu system zarządzający robotem sprawdza czy detal odpowiada zamówieniu, określa jego położenie w opakowaniu zbiorczym i umożliwia robotowi skuteczne uchwycenie przedmiotu.

Tego typu magazyny mogą obsługiwać niemal każde przedsiębiorstwo, począwszy od podręcznych magazynów przy liniach produkcyjnych przez magazyny główne, wspomagające i buforowe po branże retail i e-commerce.

Zaufali nam