Blog

etykiety znaczniki rejestratory

Etykiety, znaczniki i rejestratory, czyli sposoby zabezpieczenia towaru na czas transportu

aktualności

Transport i dystrybucja towarów powinna się odbywać w taki sposób, aby końcowy odbiorca otrzymał pełnowartościowy produkt w stanie nienaruszonym. To w dużej mierze kwestia zabezpieczenia przy pomocy dobrze dobranych opakowań, ale także właściwego postępowania podczas transportu towaru, np. w zakresie odpowiedniej pozycji przesyłki czy temperatury przechowywania.

Specjalne warunki przygotowania przesyłki czy sposobu jej transportu określa przeważnie zleceniodawca. Szczegółowe zalecenia, ostrzeżenia czy nakazy najczęściej dotyczą materiałów do pakowania przesyłki, konstrukcji mechanicznej przewożonego urządzenia bądź jego odporności na uderzenia, wibracje lub zmiany temperatur.

Warto zaznaczyć, że przekroczenie dopuszczalnych wartości temperatury, przechylenia czy przyspieszenia (udary i wibracje) może doprowadzić do zniszczenia lub uszkodzenia transportowanego towaru. Wiąże się to z odpowiedzialnością finansową operatora logistycznego albo firmy transportowej.

Etykiety i znaczniki

Niektóre urządzenia techniczne są wstępnie wypełniane płynami eksploatacyjnymi i przekroczenie dopuszczalnego kąta przechylenia może spowodować przemieszczenie cieczy do przestrzeni, która powinna pozostać sucha.

Tradycyjny sposób rejestrowania kątów przechylenia polega na umieszczeniu na opakowaniu naklejki zawierającej układ naczyń wypełnionych cieczą barwiącą. Przechylenie przesyłki powoduje przepływanie cieczy do kolejnych naczyń i nieodwracalne zabarwianie ich ścianek. Istnieją także odmiany etykiet, w których zamiast cieczy używa się kulek lub innych przedmiotów, które przemieszczają się między wyznaczonymi strefami. Konstrukcja etykiety uniemożliwia powrót znacznika do pozycji wyjściowej. Dostępne są również etykiety, które zabarwiają się, jeśli towar został upuszczony, uderzony lub poddany działaniu wibracji.

Transport w warunkach chłodniczych

W przypadku licznej grupy produktów (leki, żywność, odczynniki chemiczne, materiały biologicznie czynne) przekroczenie dopuszczalnej temperatury w transporcie jest przesłanką do wycofania produktu z obrotu, ponieważ może on utracić swoje właściwości lecznicze, odżywcze lub – w skrajnych przypadkach – stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów lub konsumentów.

Typowym przykładem są szczepionki, które w przypadku przerwania łańcucha chłodniczego tracą swoje właściwości i mimo użycia zgodnie z zaleceniami producenta mogą nie wywołać oczekiwanej reakcji układu odpornościowego pacjenta.

Nieświadome zastosowanie niepełnowartościowych odczynników analitycznych także jest niebezpieczne, ponieważ z reguły prowadzi do zafałszowania wyników oznaczeń. Decyzje podejmowane na podstawie takich wyników badań mogą mieć poważne konsekwencje zdrowotne.

Rejestratory elektroniczne

Podstawowymi zaletami prostych etykiet są: niska cena ich generowania, łatwość użycia, natychmiastowy odczyt wyniku. Niestety, zwykle na ich postawie nie można określić, kiedy ograniczenia zostały naruszone. Tej wady nie mają rejestratory elektroniczne. To stosunkowo proste urządzenia, niekiedy wyposażone w wyświetlacze ciekłokrystaliczne, które przez cały czas transportu monitorują np. pozycję towaru, wartości przyspieszenia, na jakie był on narażony, oraz temperaturę. Rejestrowane dane są uzupełniane o znacznik czasu, a w niektórych urządzeniach także o znacznik pozycji geograficznej. Nie ma więc problemu z ustaleniem, kiedy i ile razy przekroczono zalecane warunki transportu.

Ta informacja jest bardzo ważna dla wszystkich uczestników łańcucha logistycznego oraz firm ubezpieczeniowych. Nie zawsze przekroczenie powstaje w wyniku świadomego zaniedbania pracowników. Może być skutkiem uszkodzenia urządzeń załadowczych, niewłaściwej termoizolacji kontenera lub pojemnika zbiorczego. Powtarzające się zgłoszenia problemów ułatwiają wykrycie i usunięcie przyczyny oraz obciążenie polisy ubezpieczeniowej firmy, która faktycznie odpowiada za straty.

Rejestratory dostępne na rynku różnią się zakresem mierzonych parametrów i funkcjami dodatkowymi, np. bezprzewodową transmisją danych czy wysyłaniem alarmów podczas transportu za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej. Warto z nich korzystać, bo ułatwiają uniknięcie zbędnych kosztów i oskarżeń o uszkodzenie przesyłek.

Zaufali nam