Blog

opakowania wielowarstwowe

Opakowania wielowarstwowe – bezpieczeństwo towaru

aktualności

Opakowania wielowarstwowe i wielomateriałowe są powszechnie stosowane do zabezpieczania towarów wrażliwych na warunki zewnętrzne, zwłaszcza tych, które w dodatniej temperaturze mają postać płynów. Jeśli przy produkcji opakowań użyto kilku różnych typów materiałów, znacząco poprawia to warunki przechowywania.

Zróżnicowanie funkcji opakowań wielowarstwowych

W często spotykanych opakowaniach wykonanych z tektury, folii aluminiowej oraz polietylenu tektura odpowiada za wytrzymałość mechaniczną. Dodatkowo pełni rolę nośnika informacji, bo zwykle to na zewnętrznej, tekturowej warstwie opakowania drukowane są istotne dane o produkcie. Folia aluminiowa zabezpiecza produkt przed światłem, poprawia właściwości termoizolacyjne oraz uniemożliwia przenikanie obcych, niepożądanych zapachów, natomiast polietylen uszczelnia opakowanie i chroni przed wilgocią.

Recykling i zarządzanie odpadami

Przy wszystkich swoich zaletach opakowania wielomateriałowe sprawiają także kilka problemów, zwłaszcza na etapie końcowym ich życia, kiedy zostaną wykorzystane i stają się odpadami. Kilku warstw materiałów o różnym pochodzeniu i właściwościach, np. tektury, aluminium i tworzyw sztucznych, połączonych przez klejenie i prasowanie, nie można w prosty sposób rozdzielić.

Trudności nie powinny jednak przesądzać o uznaniu tych opakowań za odpady zmieszane. W zależności od technologii można wykorzystać je jako źródło włókien celulozowych wysokiej jakości (najprostszy proces), da się z nich również odzyskać aluminium i polietylen, choć wymaga to zastosowania bardziej skomplikowanych urządzeń i procesów.

Dla przykładu, w Niemczech zrezygnowano z rozdzielania składników, a wstępnie przygotowane kartony podgrzewa się do wysokiej temperatury i prasuje. W ten sposób powstają płyty o handlowej nazwie Tectan. Polietylen zawarty w zmieszanej masie rozdrobnionych opakowań służy za lepiszcze upłynniające się w wysokiej temperaturze i scalające fragmenty kartonów.

Opakowania wielowarstwowe specjalnego przeznaczenia

W przemyśle chemicznym i farmaceutycznym spotyka się interesujące konstrukcje opakowań wykonanych z wielu materiałów o zróżnicowanych właściwościach.

Odczynniki agresywne albo szczególnie szkodliwe pakuje się w opakowania jednostkowe (butelki) wykonane z tworzywa sztucznego obojętnego dla odczynnika (polietylen, teflon itp.). Butelka jest umieszczana w hermetycznie zgrzanym woreczku foliowym. Następną warstwą zabezpieczającą jest włóknina pochłaniająca ewentualne wycieki oraz styropianowe wkładki stabilizujące. Zewnętrzną warstwę stanowi stalowa puszka pokryta od wewnątrz warstwą lakieru zabezpieczającego przed korozją. Opakowaniem zbiorczym są kartony z wypełnieniem zapobiegającym przemieszczaniu się puszek. Jeśli substancja nie może mieć kontaktu z powietrzem, wnętrze butelki wypełnia się gazem obojętnym i zamyka kapslem wyposażonym w gumowy korek, w który można wkłuć igły do podawania gazu obojętnego w czasie aspirowania substancji osobną igłą.

Innego traktowania wymagają radiofarmaceutyki, które trzeba izolować od otoczenia warstwą materiału pochłaniającego promieniowanie. W tym przypadku chodzi nie tyle o opakowania wielowarstwowe, ile o specjalistyczne pojemniki transportowe.

Dzięki stosowaniu różnorodnych technologii obecne możliwości zabezpieczenia przeróżnych produktów w transporcie i logistyce są bardzo duże. Jednak nawet najlepiej zabezpieczony transport warto powierzyć profesjonalnej firmie logistycznej.

Zaufali nam