Blog

Logistyka jako element strategii biznesowej

aktualności

Rozpoczynając działalność gospodarczą, przedsiębiorca rozpoznaje stan rynku, na którym będzie działał, wyznacza cele, które chce osiągnąć, i określa, w jakim czasie powinien tego dokonać.

Te trzy zmienne – rynek, cel i czas – determinują jego strategię. Obejmuje ona zasady podejmowania decyzji, wyznaczania kolejnych celów cząstkowych i oceniania skuteczności działań. To o tyle ważne, że im większą kontrolę nad procesami biznesowymi czy produkcją ma dane przedsiębiorstwo, tym bardziej przewidywalne są skutki podejmowania pewnych działań i łatwiejsze planowanie. W sposób naturalny dotyczy to także logistyki, która stanowi ważny element strategii biznesowej.

Na część procesów z nią związanych wpływają oczywiście różne czynniki zewnętrzne, w tym takie, które mają charakter losowy. Jednak nawet w ich przypadku można z wyprzedzeniem przewidywać ewentualne zakłócenia i trudności.

Granice planowania

Taki charakter mają procesy związane z szeroko pojętą spedycją: transportem, magazynowaniem, sortowaniem czy zabezpieczaniem powierzonych dóbr. Spedycja to także planowanie dostaw, przewidywanie opóźnień, podejmowanie decyzji o zasadnej wielkości rezerw magazynowych materiałów i towarów.

Dobrze przemyślane procesy spedycyjne i logistyczne mogą zapewnić ciągłość produkcji i nieprzerwaną obsługę klientów w sytuacji, gdy niespodziewane wydarzenia paraliżują dużą część rynku. Taką sytuację obserwowaliśmy podczas pandemii, niektóre branże do dziś się zmagają z trudnościami w związku z wojną w Ukrainie, a jeszcze inne mierzą się z nowymi problemami, związanymi z pożarami i ekstremalnymi temperaturami na południu Europy.

Historycznie patrząc, okazało się, że przedsiębiorstwa, które utrzymywały większe zapasy magazynowe podzespołów (np. układów scalonych), mogły wiele zyskać, kontynuując dostawy swoich produktów w okresie, w którym ich konkurenci musieli bardzo ograniczyć lub całkowicie wstrzymać produkcję.

Różne potrzeby, różne rozwiązania

Jeśli porównamy potrzeby logistyczne niewielkiej kancelarii prawnej, firmy cateringowej i dużego producenta działającego na rynku FMCG, okaże się, że są one skrajnie odmienne. Jeśli obsługa logistyczna takich podmiotów ma być sprawna i skuteczna, musi być projektowana i okresowo weryfikowana pod kątem jasno zdecydowanych wymagań.

Co będzie kluczowe? Chodzi przede wszystkim o zestawienie faktycznych potrzeb z kosztami ich zaspokojenia (taką kalkulację najlepiej przygotować w kilku wariantach).

Prześledźmy to na przykładzie:

Niewielki osiedlowy sklep spożywczy będzie potrzebował transportu i ograniczonej powierzchni magazynowej do przechowywania podręcznych zapasów. Problem transportu rozwiąże współpraca z hurtownią, która oferuje własny dowóz, alternatywa zaś to niewielki, własny samochód dostawczy. Magazynowanie (włącznie z okresową inwentaryzacją oraz zabezpieczeniem przed pożarem i kradzieżą) będzie po stronie właściciela sklepu.

Z kolei producent dystrybuujący swoje wyroby w całym kraju lub poza jego granicami prawdopodobnie rozważy możliwość wynajęcia powierzchni magazynowej w jednym lub kilku centrach logistycznych, z których będą one dystrybuowane do sklepów albo bezpośrednio do klientów końcowych.

Odpowiedni partner

Po przekroczeniu pewnej skali obrotu towarem często okazuje się, że lepiej skoncentrować się na podstawowej działalności firmy, powierzając obsługę procesów logistycznych zewnętrznemu partnerowi. Takiemu, który dysponuje odpowiednią powierzchnią magazynową, środkami transportu, a przede wszystkim wiedzą, doświadczeniem, wykwalifikowanymi pracownikami i siecią kontaktów, które ułatwiają rozwiązywanie problemów nawet w skali globalnej.

Dokładnie taką obsługę – na najwyższym poziomie, z uwzględnieniem jednostkowych potrzeb – zapewnia swoim Klientom Smart Cargo Solutions. Zapraszamy do współpracy.

Zaufali nam