Blog

kopalnie danych

Spedycja a kopalnie danych i przetwarzanie w chmurze

aktualności

Najważniejszym paradygmatem dzisiejszych czasów jest dostarczanie najwyższej jakości usług, w możliwie najkrótszym czasie, przy minimalizowaniu pomyłek czy strat wynikających z nieefektywnego łańcucha działań.

Aby to osiągnąć, firmy sięgają po techniki dostarczane przez IT i automatykę przemysłową, by dogłębniej poznać wszystkie procesy zachodzące w ich przedsiębiorstwie, dzięki czemu możliwe jest ich doskonalenie. Duży nacisk jest przy tym kładziony na bezpośrednią, wzajemną komunikację wszystkich urządzeń pracujących w fabryce, magazynie czy centrum logistycznym. Filarami takiej komunikacji są kopalnie danych i przetwarzanie w chmurze.

Niezawodna komunikacja

Techniki komunikacji, najczęściej bezprzewodowej, są domeną IIoT (Industrial Internet of Things), czyli Przemysłowego Internetu Rzeczy. Wykorzystuje on wszystkie dostępne media, takie jak przewody miedziane, światłowody, łącza radiowe w standardach Wi-Fi, Bluetooth lub LoRa etc.

Równolegle rozwijany jest zestaw protokołów zapewniających bezpieczne, bezkolizyjne przesyłanie danych, włącznie z danymi wymagającymi transmisji w czasie rzeczywistym. To fundament, na którym można budować kolejne piętra logistyki XXI wieku.

Więcej danych, lepsze zarządzanie

Wydajna transmisja danych pomiędzy wszystkimi urządzeniami eksploatowanymi w fabryce albo centrum logistycznym ma umożliwiać przesyłanie strumieni danych opisujących stan każdego urządzenia i jego otoczenia. Informacje to mogą dotyczyć:

  • rodzaju wykonywanej czynności lub stanu czuwania,
  • poboru energii elektrycznej
  • komunikatów alarmowych o uszkodzeniu czy przestojach
  • parametrów otoczenia (temperatura, wibracje, natężenie oświetlenia itp.).

Te dane mogą być wykorzystywane na wiele sposobów. W postaci nieprzetworzonej mogą służyć do sterowania innymi urządzeniami (synchronizacji, powiadamiania o awarii, zajętości itp.). Jednak dopiero zebrane w jednej, potężnej bazie – kopalni danych – uwalniają cały swój potencjał.

Kopalnie danych

Analiza wielkiej ilości historycznych danych umożliwia poszukiwanie nieoczywistych związków między zdarzeniami. W ten sposób z powodzeniem można zlokalizować wąskie gardła procesu logistycznego albo np. przyczyny wydłużonego cyklu pracy robotów sortujących, paletyzujących itp.

W warunkach centrum logistycznego analiza danych historycznych ułatwia wyznaczanie takich parametrów jak choćby próg alarmu o zbyt małych lub zbyt dużych stanach magazynowych. Ułatwia przeprowadzenie optymalizacji kolejności obsługiwania zadań przez roboty (wózki AGV itp.) czy pracowników oraz pomaga efektywnie wykorzystywać powierzchnię magazynową.

Jakie inne zalety przynoszą ze sobą kopalnie danych? Rozpoznanie zdarzeń poprzedzających awarie, kolizje i inne wyjątkowe zdarzenia ułatwia unikanie ich w przyszłości. Wykrywanie symptomów nadchodzącej awarii urządzeń (np. zwiększony poziom wibracji, rosnące zużycie energii elektrycznej itp.) pozwala na wdrożenie wcześniejszego serwisowania. Wymiana podzespołów może być wykonana „wyprzedzająco” – np. podczas rutynowego przeglądu, zanim awaria unieruchomi maszynę.

Analiza statystyczna tak dużej ilości danych wymaga potężnej mocy obliczeniowej i dostępu do systemu IT z wielu miejsc na świecie. W jednym punkcie muszą się spotkać dane generowane w wielu oddziałach danego przedsiębiorstwa, w pojazdach przewożących ładunki oraz u różnych podmiotów współpracujących (firmach transportowych, agencjach celnych itp.).

Przetwarzanie w chmurze

Wystarczającą sprawność w przechowywaniu i przetwarzaniu danych można osiągnąć, stosując model przetwarzania w chmurze. Może być to chmura komercyjna lub prywatna, wykorzystywana przez firmę wyłącznie na własne potrzeby.

Istotą chmury jest stworzenie jednej, spójnej infrastruktury IT rozumianej jako sprzęt i oprogramowanie, a następnie wydzielanie do obsługi poszczególnych zadań takiej ilości zasobów, jaka akurat jest potrzebna. Usługi tego typu świadczy wiele firm, np. Amazon, Microsoft, IBM.

Firmy logistyczne o dużym potencjale rozwoju mogą tworzyć własne centra obliczeniowe, choć przyjmują wtedy na siebie dodatkowe obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz konfiguracją i nadzorowaniem sprzętu. Zaletą takiego rozwiązania jest zachowanie całkowitej kontroli nad danymi – własnymi oraz tymi, które firma uzyskuje od klientów.

Zaufali nam