Blog

Transport ładunków wielkogabarytowych

Transport ładunków wielkogabarytowych

aktualności

 

Każda branża ma swoje rekordy: zadania, które daleko odbiegają od codziennej rutyny i wymagają unikalnego podejścia; wyzwania, którym potrafią sprostać nieliczni i które pamięta się długo. W branży TSL do takich wyzwań należy organizacja dostaw produktów i podzespołów o bardzo dużych rozmiarach. Jak odbywa się transport ładunków wielkogabarytowych?

Najbardziej widowiskowym elementem procesu logistycznego jest transport i to on przyciąga uwagę mediów i przygodnych obserwatorów. Tymczasem za każdym przejazdem, rejsem lub przelotem kryje się tytaniczna praca logistyków, uzgadniających każdy aspekt i każdy etap realizacji zadania.

Transport ładunków wielkogabarytowych

Zazwyczaj ładunkami ekstremalnymi są kompletne urządzenia przemysłowe lub ich części, które muszą być wykonane w całości w fabryce: ciśnieniowe zbiorniki reaktorów jądrowych, zbiorniki instalacji chemicznych, łopaty dla turbin elektrowni wiatrowych, elementy konstrukcyjne mostów, kadłuby i skrzydła samolotów, pojazdów kosmicznych itp. Lista jest długa i otwarta, gdyż ludzie mają skłonność do projektowania coraz większych konstrukcji, bijących kolejne rekordy wydajności, precyzji i rozmiarów.

Skomplikowany proces przygotowań

Każdy transport „rekordowy”, ponadnormatywny wiąże się z czasochłonnymi i skomplikowanymi przygotowaniami, które obejmują między innymi:

  • zaplanowanie procedury załadunku i rozładunku,
  • zaproponowanie tras przejazdu na odcinkach, na których wykorzystywany będzie transport drogowy,
  • weryfikację trasy w terenie (zmierzenie rzeczywistej szerokości dostępnej drogi, wysokości przewodów poprowadzonych nad jezdnią, szerokości i wysokości tuneli i wiaduktów, nośności mostów etc.).

Czasami trzeba także opracować projekt dostosowania i zabezpieczenia trasy: tymczasowego podwieszenia albo zdemontowania przewodów, demontażu przeszkód na poboczach (znaków drogowych, słupków itp.), doraźnego wzmocnienia przepraw. Te modyfikacje muszą być wycenione, trzeba uzyskać na nie zgody zarządców dróg i urzędów, wykonać dokumentację techniczną. W przypadku transportu ładunków ponadnormatywnych, dla których należy dostosować trasę przejazdu, często wymagana jest ponadto asysta policji. Transport odbywa się w nocy albo wtedy, kiedy będzie on najmniej uciążliwy dla otoczenia i innych użytkowników dróg. Jeśli nie można pokonać całej drogi jednorazowo, konieczne staje się wyznaczenie i przygotowanie miejsc postoju dla konwoju.

W wyjątkowych przypadkach – na przykład wtedy, gdy spodziewane jest wielokrotne powtarzanie transportu (np. pomiędzy fabryką a portem morskim lub rzecznym, od podwykonawcy na miejsce ostatecznego montażu, na teren placu budowy instalacji przemysłowej itp.) – dąży się do przebudowy infrastruktury na trasie tak, aby ułatwić transport i utrzymać koszty na rozsądnym poziomie.

W wielu przypadkach koszty te są tak wysokie, że stanowią istotną część całkowitych kosztów wytworzenia transportowanego urządzenia. Dla przykładu: przewiezienie wartego 30 mln dolarów 150-metrowego pierścienia elektromagnesu dla akceleratora w amerykańskim laboratorium Fermilab kosztowało około 3 mln dolarów. Urządzenie pokonało po drogach odległość 5149 km.

Rekordy masy w logistyce

W transporcie drogowym rekord masy pobito w 2012 roku w Arabii Saudyjskiej, przewożąc element instalacji do destylacji wody morskiej o masie 4800 ton. Przyczepa wykorzystana w tym transporcie miała 172 osie.

Interesującym aspektem logistyki ładunków ponadnormatywnych jest projektowanie i budowa wyspecjalizowanych środków transportu. Największa, najbardziej oryginalna jednostka pływająca o nazwie BOKA Vanguard może przewozić ładunki o masie do 110 000 ton i długości większej niż jej długość własna wynosząca 275 metrów.

Transport lotniczy niedawno stracił swojego lidera gabarytów. Rosjanie zniszczyli w Ukrainie jedyny istniejący egzemplarz samolotu AN-225 Mriya, który mógł przewieźć ładunek o masie nieco ponad 253 ton. Obecnie ładunki o największych rozmiarach i masie mogą przewozić samoloty:

  • Boeing Dreamlifter – zmodyfikowany Boeing 747-400, wykorzystywany do transportu części kadłuba Boeinga 787 Dreamliner pomiędzy Włochami, Japonią i USA,
  • Airbus BelugaXL (A330-743L), wykorzystywany w podobnym celu przez koncern Airbus.

Zaufaj specjalistom z branży TSL

Każdy transport, a w szczególności dotyczący ładunków ponadgabarytowych, wymaga eksperckiej wiedzy specjalistów z zakresu logistyki. Powierzając im swoje towary, klient ma pewność, że ładunek bezpiecznie i na czas dotrze we wskazane miejsce, a cały proces logistyczny będzie przebiegał bez zakłóceń, z uwzględnieniem specyfiki przewożonego towaru, formalności celnych czy drogowych, z właściwym zaplanowaniem odpowiedniej trasy itp. Wiedza i doświadczenie specjalistów z branży TSL są w tym kontekście jednym z najważniejszych elementów całego procesu logistycznego.

PS

Zobaczcie, jak wygląda jeden z transportów wielkogabarytowych w naszym wydaniu:

 

 

 

Zaufali nam