Blog

Obsługa celna przesyłek

aktualności

Każdy zakup dokonany poza granicami Unii Europejskiej, połączony z przemieszczeniem towaru na obszar Polski lub UE, wymaga przeprowadzenia procedury celnej. Nawet wtedy, gdy chodzi o zakup pojedynczego urządzenia, niewielkiej partii materiałów, próbek itp.

Oznacza to, że obsługa celna przesyłek to kwestia, z którą zetkną się zarówno wszyscy przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne importujące lub eksportujące towary poza granice wspólnego obszaru celnego Unii Europejskiej. To bardzo liczna grupa, jeśli weźmiemy pod uwagę, że nie ogranicza się ona wyłącznie do podmiotów zajmujących się tym na co dzień.

Na własną rękę

Przedsiębiorca ma dwie możliwości: albo zajmie się formalnościami we własnym zakresie, albo skorzysta z usług agencji celnej, która zrobi to za niego. W pierwszym przypadku, zwłaszcza jeśli przejście przez procedurę celną jest dla przedsiębiorcy nowością lub zajmuje się on nią sporadycznie, można się spodziewać pewnych trudności. Wynikają one z konieczności zapoznania się z licznymi procedurami i dokumentami, a po drodze pojawia się wiele okazji do popełnienia pomyłki, która opóźni odprawę celną albo spowoduje błędne naliczenie opłat celnych i podatków, wymagających późniejszej korekty. W ten sposób stosunkowo prosta procedura, którą doświadczony agent celny doprowadziłby do końca w kilka godzin lub dni, może przeciągnąć się do kilku tygodni i dostarczyć mocnych, niekoniecznie pozytywnych emocji.

Obsługa celna przesyłek przez agencje

Druga opcja to współpraca w zakresie obsługi celnej z wyspecjalizowaną agencją. W tym przypadku szczególny nacisk należy położyć na rolę, jaką odgrywają jej kompetencje w zakresie sporządzania poprawnej i pełnej dokumentacji. Braki w tym zakresie naprawdę mogą sporo kosztować, ponieważ towar nie zostanie zwolniony przez urząd celny, dopóki nie zakończy się odprawa. Lawinowo rosną wówczas koszty przechowywania, opóźnień i kar umownych wynikających z kontraktów importera z odbiorcami końcowymi. Rośnie też frustracja wielu osób zaangażowanych w proces importu, gdy sobie uzmysłowią, że duże kłopoty często mają źródło w niewielkich pomyłkach…

——————————————————————–

Warto wspomnieć, że procedurze celnej podlegają nie tylko towary eksportowane, ale także wywożone za granicę na pewien czas, np. w celu zaprezentowania na targach, jako prototypy wypożyczone do testów itp. W tym kontekście do grupy przedsiębiorstw zobowiązanych do dopełnienia formalności celnych dołączają także start-upy, które wprawdzie niczego jeszcze nie produkują, ale chcąc zainteresować swoją ofertą potencjalnych inwestorów, demonstrują prototypy na targach i pokazach lub bezpośrednio u klienta.

——————————————————————–

Dwa w jednym

Ponieważ obsługa celna zazwyczaj odbywa się w trakcie wykonywania usługi transportowej, która z kolei jest elementem procesu logistycznego, optymalnym rozwiązaniem jest zlecenie wykonania czynności związanych z transportem i odprawą firmie logistycznej, która korzysta z wiedzy i doświadczenia własnych pracowników albo współpracuje z doświadczonymi podmiotami specjalizującymi się w obsłudze celnej.

Dzięki takiej organizacji zadań jesteśmy jedynym punktem kontaktowym dla naszych klientów. Zlecając nam transport towarów obejmujący import lub eksport, mogą oni zapomnieć o wszystkich uciążliwościach wynikających z konieczności wypełniania dokumentów celnych, uzyskiwania informacji o stanie sprawy czy szukania sposobów uproszczenia i przyspieszenia procedury. Klienci dostarczają nam niezbędnych informacji i dokumentów o swojej firmie i zamówionym towarze, my załatwiamy resztę.

Współpracujemy z najlepszymi

Uważamy, że ważne sprawy najlepiej powierzać najlepszym specjalistom, dlatego w zakresie obsługi celnej współpracujemy z jedną z największych i najbardziej doświadczonych agencji celnych w kraju – Rusak Business Services Sp. z o.o. W 2020 roku zajęła ona pierwszą lokatę w rankingu agencji celnych przygotowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną”, który pod lupę wziął ponad 100 podmiotów. Pracownicy Rusak Business Services doskonale znają prawo i procedury celne i mają wieloletnie doświadczenie w obsłudze celnej każdego rodzaju transportu: drogowego, lotniczego i morskiego. Potrafią wykorzystać system informatyczny udostępniany przez organy państwa, aby maksymalnie skrócić czas odprawy.

 

Wykorzystując wiedzę i doświadczenie własne oraz współpracujących z nami przedsiębiorstw, możemy rozwiązać niemal każdy problem związany z odprawą celną i zapewnić najkrótszy możliwy czas odprawy.

 

Zaufali nam