Blog

Bezpieczny transport baterii litowo-jonowych

aktualności

Baterie litowo-jonowe są powszechnie stosowane w przedmiotach, których codziennie używamy – w telefonach komórkowych, urządzeniach kuchennych czy samochodach elektrycznych. Ze względu na ich dużą moc, łatwość ładowania i poręczność popularność tego typu baterii stale rośnie, a razem z nią potrzeba ich bezpiecznego transportu.

Transport baterii litowo-jonowych jest obwarowany wieloma regulacjami. Ze względu na ryzyko wystąpienia pożarów te produkty należą do grona towarów niebezpiecznych. Dla przykładu, w 2023 r. brytyjski CAA otrzymał 65 zgłoszeń o zdarzeniach związanych z pożarami baterii litowych. Jakie więc wymogi należy spełnić, aby zapewnić najwyższy standard bezpieczeństwa transportu baterii litowo-jonowych?

 

Regulacje obowiązujące towary niebezpieczne

 

Wszystkie towary uznane za niebezpieczne muszą spełniać wymagania określone w tzw. Podręczniku Badań i Kryteriów opracowanym przez ONZ. Jest on zbiorem przepisów, których należy przestrzegać w celu bezpiecznego obchodzenia się z transportowanymi towarami, w tym bateriami litowo-jonowymi.

 

Dodatkowo, w zależności od drogi transportu, przewóz towarów niebezpiecznych jest regulowany normami europejskimi i międzynarodowymi, takimi jak:

 

 

 

Certyfikacja baterii UN 38.3

 

Baterie muszą uzyskać certyfikację UN 38.3. Ma ona za zadanie wyeliminowanie zagrożeń podczas transportu i potwierdzenie, że przeszły wszystkie wymagane testy. Otrzymanie certyfikacji jest możliwe po przejściu baterii przez serię 8 testów:

  • wibracji (symulacja drgań),
  • zwarcia zewnętrznego (pozwala to zrozumieć reakcję w razie wypadku),
  • szoku (symulacja uderzenia),
  • symulacji wysokościowej (sprawdza, czy ładunek spełnia określone kryteria utraty masy, braku wycieku, braku pęknięć, braku pożaru itp.),
  • wymuszonego rozładowania (symulacja całkowitego rozładowania),
  • uderzeniowy (próba uderzenia i symulacja upuszczenia opakowania),
  • przeciążenia (symulacja polegająca na dostarczaniu przez 2 godziny 24-krotnego prądu ładowania zalecanego przez producenta i monitorowania baterii przez 7 dni na wypadek zapłonu)
  • próby termicznej (przechowywanie w skrajnie niskich i wysokich temperaturach).

 

 

Etykiety i kodyfikacja UN

 

Baterie litowo-jonowe, określone klasą zagrożenia 9. („różne materiały niebezpieczne”), muszą być opatrzone odpowiednią etykietą. Podlegają również kodyfikacji UN – otrzymują numer przyporządkowany substancjom oraz towarom niebezpiecznym. Składa się on z czterech cyfr ustalonych przez Centralny Komitet Narodów Zjednoczonych.

 

Numer ten powinien zostać umieszczony na pojazdach podczas transportu – stanowi ważną informację dla służb ratunkowych w razie wystąpienia wypadku z udziałem materiałów niebezpiecznych.

 

Inne obowiązki nadawcy

 

Do przesyłek zawierających baterie litowo-jonowe dodawany jest również kod obsługi DG, identyfikujący ją jako przesyłkę z towarami niebezpiecznymi. Dzięki temu w trakcie transportu – od miejsca nadania, przez każdą lokalizację tranzytową, aż po punkt docelowy – będzie ona sprawdzana pod kątem widocznych uszkodzeń zewnętrznych, które mogą wskazywać, że zawartość mogła ulec uszkodzeniu lub jest nieszczelna.

 

Należy także przeszkolić pracowników, aby rozpoznawali przesyłki z materiałami niebezpiecznymi i potrafili odpowiednio zareagować w razie wystąpienia ewentualnego zagrożenia.

 

W SMART Cargo Solutions analizujemy wszystkie incydenty w transporcie materiałów niebezpiecznych, aby zapewnić naszym klientom najwyższy poziom bezpieczeństwa. Kontrolujemy wszystkie ładunki pochodzące od nadawców, zanim wyruszą w dalszą drogę. Spełniamy także europejskie i międzynarodowe normy dotyczące transportu baterii litowo-jonowych.

Zaufali nam