Blog

Zielony transport

Zielony transport. Nie tylko elektromobilność

aktualności

Rosnące oczekiwania konsumentów oraz akcjonariuszy w połączeniu z nowymi regulacjami prawnymi zmuszają firmy do zmniejszenia ich negatywnego wpływu na środowisko. To w praktyce oznacza również przejście na bardziej ekologiczne formy transportu.

Transport w aktualnej formie – szczególnie drogowy – bardzo negatywnie wpływa na klimat. Według Europejskiej Agencji Środowiska ok. 1/4 całkowitej emisji dwutlenku węgla w UE w 2019 r. pochodziło z sektora transportu, z czego 71,7% z transportu drogowego. Jest on ponadto jedynym sektorem, w którym emisje gazów cieplarnianych wzrosły w ciągu ostatnich trzech dekad – w latach 1990–2019 powiększyły się o 33,5%.

To oczywiste więc, że chcąc osiągnąć neutralność klimatyczną gospodarki europejskiej, niezbędna jest gruntowna przebudowa całego współczesnego transportu, w tym transportu towarowego, będącego krwioobiegiem nowoczesnej gospodarki i jednym z jej fundamentów. Ten proces już trwa i stymulują go zarówno postęp technologiczny oraz oczekiwania konsumentów i właścicieli firm, jak również nowe unijne regulacje.

Zdecyduj, jak chcesz przewozić swoje towary

Wśród przepisów o dużym wpływie na całą branżę TSL, zmuszających do działań zgodnych z duchem zrównoważonego rozwoju, można wymienić choćby dyrektywę CSRD. Ów dokument od 2024 roku wprowadza dla firm – najpierw dużych, potem coraz mniejszych – obowiązek raportowania ich działań w czterech kluczowych obszarach: środowiska, społeczeństwa, praw człowieka oraz ładu korporacyjnego.

Początkowo nowe regulacje będą dotyczyły ok. 50 tys. firm w Unii Europejskiej, w tym mniej więcej od 4 do 5 tys. podmiotów z Polski. W praktyce oznacza to, że różnorodne przedsiębiorstwa, od międzynarodowych korporacji po start-upy, będą zobligowane do przestrzegania obowiązku raportowania i informowania np. o tym, na ile zielona jest ich logistyka i transport.

Duże firmy oraz ich mniejsi podwykonawcy już teraz szukają więc bardziej ekologicznych form transportu. W tym może im pomóc zarówno wymiana floty aut na samochody elektryczne, jak i korzystanie z usług firm spedycyjnych, które są w stanie zaproponować bardziej zielone formy transportu.

Wśród dostawców zrównoważonych rozwiązań transportowo-logistycznych jest również SMART Cargo Solutions. Mamy duże doświadczenie w organizacji najbardziej ekologicznego transportu kolejowego oraz połączeń intermodalnych, w których jest on wykorzystywany. Stale pracujemy też na ulepszaniem naszych łańcuchów dostaw, żeby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.

Elektryczne dostawczaki i samochody ciężarowe

Jednym z kluczowych działań mających doprowadzić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych przez transport ma być zastąpienie samochodów napędzanych olejem napędowym i benzyną ich elektrycznymi odpowiednikami.

Ten proces szybko postępuje w tzw. logistyce ostatniej mili. Z elektrycznych samochodów dostawczych coraz chętniej korzystają duże firmy kurierskie i spedycyjne. Niektóre z nich już dziś zdecydowały się na pełną lub niemal pełną elektryfikację swojej floty dostawczaków.

W ofercie kluczowych producentów samochodów ciężarowych pojawiają się też pojazdy do transportu ciężkiego z napędem elektrycznym – ich zasięg pozwala na razie wykorzystywać je na krótszych trasach, ale i to zaczyna się zmieniać.

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w transporcie drogowym nie musi przy tym oznaczać wyłącznie przejścia na rozwijający się napęd elektryczny. Rozwiązaniem pośrednim jest np. korzystanie z transportu drogowego, realizowanego za pomocą ciężarówek napędzanych gazem LNG.

Transport morski

Procesy dekarbonizacji zaczynają realizować również firmy zajmujące się transportem morskim. Na tym polu wdrażanych jest kilka rozwiązań. Po pierwsze, statki zaczynają korzystać z LNG – jest to najczęściej stosowane teraz rozwiązanie, które pozwala zredukować ślad węglowy o około 20%.

W ciągu ostatnich 18 miesięcy nastąpił ponadto gwałtowny wzrost zamówień na silniki zasilane metanolem – w ubiegłym roku na międzykontynentalne wody wypłynął pierwszy duży kontenerowiec napędzany jego ekologiczną odmianą. Trwają też obiecujące eksperymenty z silnikami okrętowymi zasilanymi amoniakiem. Jest szansa, że i one wkrótce wejdą do użycia.

Kolej i optymalizacji tras

Dekarbonizację w transporcie można też prowadzić poprzez przenoszenie jak największej części transportu drogowego na tory – pod oczywistym warunkiem, że poruszają się po nich elektryczne lokomotywy – oraz poprzez optymalizację tras. Co ważne, można to robić już teraz, bez ponoszenia dodatkowych wysokich kosztów. W organizacji tego rodzaju przewozów pomóc mogą eksperci SMART Cargo Solutions.

Zaufali nam