Blog

Kontenerowiec

Czy czeka nas kolejny rok spadku cen frachtu morskiego?

aktualności

Fracht kontenerowy jest popularny ze względu na swoją efektywność, bezpieczeństwo towarów podczas transportu oraz standaryzację, co ułatwia globalny handel. W 2023 roku obserwujemy spore zmiany cen w szeroko pojętej branży transportowej, w tym frachtu morskiego. Po boomie wywołanym pandemią COVID-19, kiedy import towarów (głównie z Chin) napędził całą branżę, ceny mocno pikują w dół. Czy nadchodzący rok przyniesie wzrost stawek? A może utrzyma stawki na granicy opłacalności?

Według kwartalnego raportu agencji Xeneta „Xeneta Ocean Deep Dive” (lipiec–wrzesień 2023 r.) w sierpniu 2021 r. stawki za transport morski sięgnęły rekordowych 20 tys. USD za kontener 40’. Od tego momentu koszt transportu referencyjnego kontenera systematycznie spada. W marcu 2023 r. cena za przewóz kontenera drogą morską na trasie Chiny – Europa oraz Chiny – Bliski Wschód poniżej 1 tys. USD, a przewóz z Chin do Ameryki Północnej obniżył się do 1,2 tys. USD/TEU. Tańszy transport z Chin przekłada się także na niższy koszt spedycji na innych trasach. Analitycy morscy są zgodni co do tego, że obecne stawki oscylują na granicy opłacalności.

Czynniki wpływające na niskie ceny frachtu

Rynek frachtu morskiego jest podatny na wiele czynników, takich jak popyt i podaż, zmiany w gospodarce światowej, sytuacje geopolityczne, a także wydarzenia losowe, jak pandemia COVID-19. Jednym z głównych czynników wpływających na znaczny spadek cen frachtu morskiego jest nadmierna podaż mocy przewozowych nad popytem na usługi transportu. Powodem jest historycznie wysoki poziom zamówień. Dodatkowo w najbliższych latach na rynku mają pojawić się nowe jednostki, zamówione w trakcie covidowego boomu.

Spowolnienie popytu, będące efektem obaw przed recesją i wyższymi cenami konsumenckimi (a zauważmy, że niemal cały świat walczy obecnie z mniejsza lub większą inflacją) w połączeniu z dużą liczbą nowo budowanych statków wchodzących na rynek spowodowało spadek wartości kontenerów i zysków płynących ze świadczonych usług.

Reakcja armatorów

Suma powyższych czynników mogła mieć tylko jeden skutek: stawki frachtu morskiego spadły i obecnie są na najniższym poziomie od stycznia 2021 r. Nic więc dziwnego, że wielu armatorów zawiesza rejsy na wybranych trasach statków, generujących najmniejsze przychody. Niektórzy odroczyli lub prolongowali kontrakty ze stoczniami na budowę nowych kontenerowców, a jeszcze kolejni zmniejszyli podaż dzięki skierowaniu mniej efektywnych statków do remontów i modernizacji.

Mimo różnych działań podjętych przez armatorów problem nierównowagi podaży i popytu w transporcie kontenerowym nie został rozwiązany. Co ważne dla gestorów ładunków, armatorzy – przesuwając największe statki na dochodowe trasy – z czasem i tam powodują znaczną obniżkę stawek frachtu. Nie bez znaczenia jest również wzrost znaczenia Chin na rynku frachtowym: już dziś chińscy armatorzy posiadają drugą co do wielkości flotę statków przewożących towary i mają coraz większy udział we flotach drobnicowych i kontenerowych.

Przesyłki drobnicowe

Spadki cen dotyczą nie tylko transportu kontenerowego, ale również drobnicowego. Koszty frachtu drobniczego są zazwyczaj wyższe niż w przypadku transportu kontenerowego ze względu na bardziej skomplikowane zarządzanie różnorodnością towarów, indywidualne opakowania i dedykowaną obsługę logistyczną.

W ofercie SMART Cargo Solutions fracht morski drobnicowy cieszy się bardzo dużą popularnością – w tym momencie obsługujemy regularnie trzy konsole z Chin. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce „Transport morski” (https://smart-cargo.eu/uslugi/spedycja-morska/).

Fracht drobnicowy ma jedną niezaprzeczalną zaletę – pozwala na elastyczność w przewozie różnorodnych towarów, co jest korzystne dla firm, które wysyłają niewielkie ilości różnych produktów. Ogromna popularność tego rodzaju przesyłek sprawia, że ich ceny również doświadczyły mocnego spadku.

Czy trend spadkowy się utrzyma?

Obecnie ceny za przewóz towaru z Chin do Europy są zbliżone do cen obowiązujących w latach 2018 i 2019. Stawki transportu są niskie i najprawdopodobniej utrzymają się na podobnym poziomie. Analitycy są zgodni co do tego, że obecnie ceny są stabilne i wszystkie prognozy wskazują na ich niewielki, ale systematyczny wzrost.

Według danych agencji Drewry światowy wskaźnik cen transportu kontenerów wzrósł w na początku grudnia 2023 r. o 7%, do wartości 1504 USD za 40’ kontener. To o 6% więcej niż średnia stawka w 2019 roku (przed pandemią), wynosząca 1420 USD. Drewry oczekuje, że ceny osiągną najniższy poziom w 2. połowie 2024 roku, a nieznacznego wzrostu spodziewać się można na początku roku 2025. Analitycy agencji prognozują na lata 2024–2026 średnioroczny wzrost popytu o około 2,2%. Na podstawie dostępnych danych można prognozować, że obecnie ustabilizowane ceny będą powoli rosły, jednak poziom sprzed pandemii może być nieosiągalny w najbliższych latach.

Zaufali nam