Blog

Historyczny sukces – ponad 9,5 mld nadwyżki w handlu

Historyczny sukces – ponad 9,5 mld nadwyżki w handlu

aktualności

Jak wynika z raportu GUS z 11 listopada, polska gospodarka zanotowała dodatni bilans handlowy w wysokości 9,5 mld zł. To świetny, wręcz rekordowy wynik świadczący o zmianach w kierunkach rozwoju gospodarczego naszego kraju. Spadek importu w połączeniu ze wzrostem eksportu doprowadził do zrównoważenia bilansu handlowego. Ogromną rolę w tych zmianach odegrała również logistyka.

 Wzrost eksportu

W pierwszych trzech kwartałach 2023 roku eksport Polski wzrósł o 3% r/r, osiągając wartość 262,2 mld EUR. Jest to oznaka pozytywnych zmian w polskiej gospodarce, wskazująca na wzrost konkurencyjności polskich firm na arenie międzynarodowej. Polski rynek usług logistycznych radzi sobie coraz lepiej, a wysokie standardy doceniane są przez partnerów krajowych i zagranicznych.

Według danych Krajowej Izby Gospodarczej głównym partnerem handlowym Polski wciąż pozostają Niemcy. W dziewięciu pierwszych miesiącach roku 2023 nasz eksport na ten rynek sięgnął 73,5 mld EUR i okazał się o 3,7% wyższy niż przed rokiem. Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 82,0 mld EUR, co czyni go o 1,4% wyższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Uwagę zwracają wyniki sprzedaży do Francji (16,1 mld EUR, wzrost o 11,5%), Włoch (12,0 mld EUR, wzrost o 1,6%), Holandii (11,7 mld EUR, wzrost o 0,2%), na Słowację (7,1 mld EUR, spadek o 4,1%) i do Hiszpanii (7,1 mld EUR, wzrost o 8,5%).

Duża zasługa firm spedycyjnych

Tak dobre wyniki eksportowe nie byłyby możliwe, gdyby nie ogromna praca wykonana przez firmy z branży spedycji i logistyki. Wzrost zaobserwowany został również w przypadku eksportu morskiego i oceanicznego z krajami spoza UE. Łączna wartość eksportu wyniosła 31,0 mld EUR, co daje poziom wyższy o 5,9% niż przed rokiem. Spore zmiany zaobserwowano przy transporcie do Wielkiej Brytanii (13,2 mld EUR, wzrost o 6,3%) i USA (8,1 mld EUR, wzrost o 8,0%). Rekordzistami są jednak kraje Europy Środkowo-Wschodniej, do których w dziewięciu pierwszych miesiącach 2023 roku wyeksportowano towary na kwotę 13,1 mld EUR (wzrost o 14,1%), głównie na Ukrainę (8,1 mld EUR, wzrost o 25,0%). Dobre wyniki odnotowano także w eksporcie do krajów rozwijających się (21,8 mld EUR, wzrost o 8,8%).

Co eksportujemy?

W 2023 roku najszybciej rosnącymi sektorami eksportu Polski były napoje i tytoń (wzrost o 21%). Na kolejnych pozycjach znalazły się maszyny i urządzenia transportowe (wzrost o 10,4%) oraz żywność i żywe zwierzęta (wzrost o 8,6%). Wzrost o 1,4% zanotowały wyroby przemysłowe.

Skąd tak dobre wieści w eksporcie?

Dane Głównego Urzędu Statystycznego z 2023 roku wskazują na istotny wpływ dynamiki cen na polski eksport. Mimo niewielkiego spadku wolumenu wzrost wartości eksportu sugeruje znaczące zwiększenie cen towarów wysyłanych za granicę. Ten wzrost cen, będący odpowiedzią na globalne zmiany w łańcuchach dostaw i popycie międzynarodowym, stał się kluczowym elementem wpływającym na pozytywne wyniki polskiego handlu zagranicznego.

W obliczu zmian gospodarczych ogromne znaczenie ma również bieżące monitorowanie globalnych trendów cenowych i kursów walutowych. Umożliwia to elastyczne dostosowywanie strategii eksportowych oraz pozostanie konkurencyjnym na rynku. Nieocenione jest także wsparcie ze strony rządu i instytucji finansowych, które obejmuje analizy rynkowe i doradztwo strategiczne. Pomaga ono polskim przedsiębiorcom w efektywniejszym reagowaniu na zmieniające się warunki gospodarcze.

Kluczowa rola firm logistycznych

Firmy logistyczne wydatnie przyczyniają się do efektywnego, bezpiecznego i płynnego przemieszczania towarów między producentami a odbiorcami na całym świecie. Koordynują procesy dystrybucji, dzięki czemu dostarczają produkty w odpowiednie miejsce i czas, mogą się zająć także takimi czynnościami jak pakowanie i etykietowanie towaru, przygotowanie potrzebnej dokumentacji (w tym dokumentacji celnej), wybranie optymalnej trasy oraz negocjacje z potencjalnymi dostawcami. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii cały proces logistyczny jest zoptymalizowany, a klient może śledzić postępy na każdym jego etapie.

Powierz swoją logistykę specjalistom!

SMART Cargo Solutions oferuje wieloletnie doświadczenie w branży logistycznej. Jesteśmy obecni na wszystkich kontynentach jako część sieci biur partnerskich Global Affinity Alliance. Świadczymy usługi na terenie całego globu, również na niełatwych rynkach Azji czy Ameryki Łacińskiej. W ich zakres wchodzi spedycja drogowa, morska, lotnicza, kolejowa oraz zarządzanie łańcuchem dostaw. Niech Państwa biznes rozkwitnie dzięki naszym staraniom! Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami, którzy wraz z Państwem przeanalizują potrzeby, a potem zaproponują najlepsze rozwiązania: https://smart-cargo.eu/kontakt

Zaufali nam