Blog

Transport morski do Polski

Rozbudowa portu w Świnoujściu – jak wpłynie to na transport morski do Polski?

aktualności

Transport morski do Polski opiera się o cztery duże porty mieszczące się w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu i Szczecinie. Dwa ostatnie bywają opisywane jako zespół portowy, którym zarządza jedna spółka: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA. Tylko jeden z nich, Świnoujście, ma bezpośredni dostęp do morza.

Wszystkie jednostki, które chcą zawinąć do portu w Szczecinie, muszą przejść przez Świnoujście i wpłynąć na Zalew Szczeciński. Ze względu na ograniczoną głębokość torów wodnych do Szczecina zawijają mniejsze jednostki. Port w Świnoujściu ma warunki do przyjmowania większych statków, ale by w pełni z tej możliwości skorzystać, zarząd portu zabiega o rozwój infrastruktury. Jej modernizacja wpłynie zarówno na sam port, jak i na firmy logistyczne i transportowe, które będą mogły skorzystać na obsłudze większej liczby ładunków.

Smart Cargo Solutions z zainteresowaniem śledzi plany i postępy prac dotyczące rozbudowy portu w Świnoujściu, ponieważ transport morski jest ważną częścią naszej oferty, chętnie wybieraną przez klientów. Tym bardziej cieszą nas prognozy na przyszłość, mówiące o tym, że na skutek obecnych inwestycji znacznie wzrosną możliwości zespołu Świnoujście w dwóch dziedzinach: w transporcie kontenerowym oraz w spedycji produktów rolnych. To przedsięwzięcie jest ważne także z punktu widzenia obronności państwa, ponieważ terminal będzie obsługiwał również ładunki wojskowe.

Transport morski do Polski – ambitne plany

Plany rozbudowy portu w Świnoujściu istnieją od dawna, ale nie mają łatwej historii. Wynika to po części z uwarunkowań geopolitycznych i stosunków Polski z Niemcami. W interesie Niemiec leży utrzymanie pozycji portu morskiego w Hamburgu, będącego jednym z największych hubów kontenerowych Europy. Tymczasem plany Świnoujścia obejmują rozbudowę portu kontenerowego. Po pogłębieniu akwenu i dostosowaniu nabrzeża będą mogły zawijać do niego największe kontenerowce pływające po Bałtyku: jednostki o długości do 400 m.

Trudne warunki terenowe oraz spór z Niemcami (także o granicę wód terytorialnych na Zatoce Pomorskiej) sprawiły, że ciężko było wzbudzić zainteresowanie inwestorów. Ostatecznie na realizację przedsięwzięcia zdecydowało się konsorcjum spółek DEME CONCESSIONS N.V. (Belgia) i QTERMINALS W.L.L. (Katar). Nie jest to pierwszy związek Świnoujścia z Katarem. W terminalu LNG regularnie odbierane są transporty katarskiego gazu ziemnego.

Założenia projektowe

W ramach inwestycji zostanie zbudowany tor wodny o długości ok. 70 km, szerokości 500 m i głębokości 17 m. By uniknąć sporów z Niemcami, będzie on w całości poprowadzony przez wody polskiego morza terytorialnego i polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Jeśli wszystko przebiegnie bez przeszkód, nowy terminal zostanie uruchomiony w 2028 roku.

Dlaczego duże kontenerowce są ważne?

Armatorzy dużych jednostek mogą zaproponować niższe ceny frachtu. To z kolei przyciąga firmy logistyczne i klientów. Możliwość obsługi takich jednostek sprawia, że przesyłki do i z Polski transportowane ze względów ekonomicznych wielkimi kontenerowcami można będzie obsługiwać na terenie kraju, zamiast – jak dotąd – polegać na przeładunkach w innych europejskich miastach portowych, takich jak np. Rotterdam czy Antwerpia.


***

Zespół Smart Cargo Solutions ma duże doświadczenie w organizowaniu transportu morskiego: https://smart-cargo.eu/uslugi/spedycja-morska/, zarówno w przypadku ładunków pełnokontenerowych, jak i drobnicowych. Nasi specjaliści dołożą wszelkich starań, by zrealizować także spedycję elementów ponadgabarytowych.

***


Drugą ważną inwestycją w Świnoujściu jest budowa terminalu Agro Port, który miałby się specjalizować w obsłudze towarów rolnych, przede wszystkim złoża. List intencyjny w sprawie budowy tego terminalu podpisali 12 października 2023 r. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA i RSSI – Rolno Spożywcza Spółka Inwestycyjna, należąca do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Przyczyn podpisania dokumentu można upatrywać w trudnych doświadczeniach z wysyłką zboża pochodzącego z Ukrainy. Szybko okazało się, że polskie porty nie dysponują wystarczającą infrastrukturą do przechowywania i załadunku produktów rolnych. Zakładana inwestycja ma znacząco poprawić ten stan rzeczy.

Na razie OT Port Świnoujście oraz POL INVEST PROJECTS podpisały umowę dotyczącą rozbudowy terminala AGRO o linię technologiczną wraz z dostawą urządzenia załadowczego na statki. Inwestycja warta 40 mln zł ma zwiększyć zdolności przeładunkowe portu do 2 mln ton rocznie.

Zaufali nam