Blog

import rowerów z Chin

Import rowerów z Chin

aktualności

Chiny nazywane są „królestwem rowerów” – nie tylko dlatego, że to najpopularniejszy środek transportu osobistego w tym kraju, ale również z powodu skali ich produkcji. Rocznie powstaje tu ok. 20% światowego wolumenu rowerów, a ogromna ilość producentów i szeroki wybór modeli to łakomy kąsek dla globalnych importerów. W tym biznesie tkwi duży potencjał, ale żeby go dobrze wykorzystać, trzeba wiedzieć, jak wygląda import rowerów z Chin, jakie są stawki celne na te wyroby oraz szczegółowe unijne wymagania.

→→→→→→→→

Chiński rynek rowerowy w liczbach wg IBIS World (2022)

Wielkość rynku: 15 mld USD

Liczba producentów: 1,770

Zatrudnienie w branży: 150,748 osób

Największe firmy:

  • Giant (China) Co., Ltd.,
  • Tianjin FUJITA Group Co., Ltd.,
  • Shimano Group,
  • Ming Cycle Industrial Co. Ltd.
  • Guangdong Tandem Industries Co., Ltd.

→→→→→→→→

Formalności przy imporcie rowerów z Chin

Lista dokumentów niezbędnych przy sprowadzaniu z Państwa Środka klasycznych rowerów (miejskich, szosowych, górskich, dziecięcych itp.) jest stosunkowo standardowa i obejmuje numer EORI (nadawany przez Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych), fakturę handlową, list przewozowy, specyfikację oraz dokumenty celne.

Nieco więcej obowiązków ciąży na importerach rowerów z różnymi podzespołami elektrycznymi – od silników przez liczniki po nawigacje rowerowe. W tym przypadku konieczne jest – zgodnie z rozporządzaniami obowiązującymi w Unii Europejskiej – przeprowadzenie badania na zgodność tych akcesoriów z dyrektywami EMC, LVD, RoHS i RED. Trzeba również uzyskać oznaczenia sprowadzanych produktów symbolem CE. Uwaga, ten certyfikat jest wystawiany w oparciu o deklarację zgodności z dyrektywami obowiązującymi w państwach należących do Europejskiego Okręgu Gospodarczego, ale zdarza się mylenie go z innym skrótem „CE”, które oznacza „China Export”.

Import rowerów z Chin – niezbędne dokumenty

Podmioty gospodarcze działające na terenie Polski muszą spełniać wymagania celne określane w prawie krajowym oraz stosować się do ogólnoeuropejskich przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu towarów spoza Unii Europejskiej.

Trzy najważniejsze dokumenty, którymi musi dysponować importer, to faktura handlowa, specyfikacja (Packing List) oraz list przewozowy (Bill of Loading). Mogą być wystawione w języku angielskich (tłumaczenie na polski nie jest wymagane).

  • Faktura handlowa to formalny dokument z poleceniem zapłaty, jaki producent wydaje importerowi dla towarów sprzedanych na podstawie umowy sprzedaży.
  • Przygotowywana również przez producenta specyfikacja zawiera listę wszystkich elementów załadowanych wewnątrz kontenera, całkowitą liczbę sztuk i całkowitą liczbę kartonów plus ich miary objętości (w m3). Sumy te muszą być zgodne z informacjami wydrukowanymi na liście przewozowym i fakturze handlowej.
  • Ostatni z dokumentów, czyli list przewozowy, jest niezbędny do dokonania importowej odprawy celnej. W przypadku sprowadzania rowerów z Chin najczęściej będziemy mieli do czynienia z transportem statkiem, a więc konieczny będzie list przewozowy morski (konosament).

Dodatkowe wymagania celne

Aktualne dane na temat obowiązujących w Polsce taryf celnych na rowery oraz ich komponenty najłatwiej sprawdzić za pośrednictwem systemu ISZTAR (https://ext-isztar4.mf.gov.pl/). Znajdziemy tam także informacje na temat wysokości podatku VAT (23%).

Dane w systemie ISZTAR są regularnie aktualizowane, więc warto tam zaglądać na bieżąco. Użyteczny jest również fakt, że w programie znajdziemy informacje o tym, jaki towar (pochodzący od konkretnego producenta) jest objęty dodatkowym cłem antydumpingowym. To cenna wskazówka, pozwalająca szukać towarów nieobciążonych tym podatkiem.

W systemie ISZTAR rowery dwukołowe, bezsilnikowe, znajdziemy pod numerem 8712 00 30 90, natomiast rowery elektryczne mają numer 8711 60 10 00.

Prześledźmy cła na rowery na przykładzie

Jeśli będziemy chcieli importować rowery elektryczne, to po wpisaniu do systemu ISZTAR kodu nomenklatury 8711601000 i wybraniu z listy kraju pochodzenia CN – Chiny dowiemy się, że są one objęte 23% VAT-em oraz stawką celną dla krajów trzecich, która wynosi 6%. Dodatkowo, w zależności od producenta konkretnego artykułu, będziemy mieć różną wysokość cła antydumpingowego. Informację na temat tego, jaki producent przypisany jest do warunków stosowania konkretnego cła znajdziemy z prawej strony listy. W ten sposób ustalimy, że kupując rower elektryczny od firmy Giant Electric Vehicle (Kunshan) zapłacimy dodatkowo 62,1% cła antydumpingowego.

 

 

 

Zaufali nam