Blog

Logistyka jako element strategii biznesowej

Logistyka jako element strategii biznesowej

aktualności

Strategia rozwoju firmy powinna odpowiadać realiom działalności, a to oznacza, że co jakiś czas trzeba ją oceniać i modyfikować. Dlatego na zakończenie naszego minicyklu poświęconego logistyce jako elementowi strategii biznesowej poruszymy niezwykle istotny temat – wiążący się z rozwojem przedsiębiorstwa bieżący audyt potrzeb w zakresie spedycji, transportu i towarzyszącej im infrastruktury.

Błędy i przeoczenia na tym polu mogą doprowadzić do sytuacji, w której dynamiczny rozwój firmy zacznie przysparzać kłopotów przedsiębiorstwu i jego otoczeniu. Takie sytuacje można obserwować w wielu branżach, ale dwie doświadczają ich ze szczególną intensywnością. Mowa o e-commerce oraz produkcji „garażowej”, której udało się odnaleźć niszę i pozyskać wiernych odbiorców domagających się coraz większych dostaw. Wspólnym mianownikiem w obu przypadkach jest magazynowanie i transport.

Jeśli nawet któremuś z początkujących przedsiębiorców na starcie działalności wystarcza przysłowiowy garaż, a w przypadku handlu w internecie magazynowanie i pakowanie towaru we własnym pokoju, sukces szybko zmusza ich do poszukiwania nowych rozwiązań.

Podwórko, na którym bez trudu mógł zaparkować samochód dostawczy firmy kurierskiej, okazuje się za małe dla samochodów ciężarowych i zestawów z naczepami. Pojawiają się pierwsze trudności i straty, np. dlatego, że manewrujące pojazdy utrudniają ruch na drodze publicznej, wydłuża się czas załadunku i wyładunku. Do tego rosnące zapasy trzeba przechowywać w zaimprowizowanych pomieszczeniach lub prowizorycznie zabezpieczać na zewnątrz, co może generować straty spowodowane zniszczeniem, zagubieniem lub kradzieżą towaru.

To moment, w którym trzeba zdecydować, jakie rozwiązania wdrożyć, żeby pogodzić logistykę z produkcją i obsługą klienta. W przypadki wielu firm na tym etapie inwestycja w nową siedzibę, z częścią produkcyjną, zapleczem magazynowym i placem manewrowym, nie jest jeszcze ekonomicznie uzasadniona, ale bez wprowadzenia zmian przedsiębiorstwo nie będzie mogło się rozwijać.

W takiej sytuacji optymalnym rozwiązaniem może się okazać nawiązanie współpracy z zewnętrzną firmą spedycyjną, która przejmie część zadań związanych z magazynowaniem, pakowaniem, przygotowaniem do transportu oraz załadunkiem i wyładunkiem towaru. Dostawy z fabryki do magazynu wciąż mogą być realizowane samochodami dostawczymi, co najwyżej w przyszłości potrzebne będzie zwiększenie liczby kursów.

Podobnie w przypadku e-commerce: towar z hurtowni może trafiać bezpośrednio do magazynu firmy logistycznej, gdzie w ramach kompleksowej obsługi zostaną przygotowane paczki dla klientów końcowych. Wtedy po stronie sklepu zostaje jedynie marketing i obsługa klientów, a treść zamówień za pośrednictwem systemu IT trafia do zewnętrznej firmy spedycyjnej, która odpowiada za ich spakowanie i dostarczenie.

Oczywiście, takie decyzje muszą być uzasadnione ekonomicznie, ponieważ outsourcing niektórych zadań wiąże się z rezygnacją z części zysku. Jeśli jednak spojrzymy na rachunek przychodów i kosztów w szerszej perspektywie, może się okazać, że współpraca z firmą logistyczną umożliwi utrzymanie wysokiego tempa wzrostu i uzyskanie przewagi konkurencyjnej na coraz trudniejszym rynku. Po pewnym czasie zyski mogą osiągnąć poziom niedostępny dla przedsiębiorstw zbyt długo trwających przy pierwotnym, minimalistycznym modelu działalności.

 

Zachęcamy do lektury poprzednich artykułów z serii „Logistyka jako element strategii biznesowej”:

https://smart-cargo.eu/logistyka-jako-element-strategii-biznesowej/

https://smart-cargo.eu/logistyka-jako-element-strategii-biznesowej-2/

Zaufali nam