Blog

INCOTERMS 2020

aktualności

INCOTERMS 2020 weszły w życie z dniem 1 stycznia br. Rewolucji w nowej odsłonie nie ma. Większość zmian ma charakter raczej kosmetyczny, tak by reguły  stały się bardziej przejrzyste dla użytkowników.

Jest kilka zmian, w stosunku do Incoterms 2010, na które warto zwrócić szczególną uwagę, m.in.:

  • eliminacja reguły DAT (Delivered At Terminal) i zastąpienie jej regułą DPU (Delivered at Place Unloaded)
  • FCA wprowadza obecnie możliwość wystawiania listów przewozowych po załadunku
  • CIF oraz CIP przewidują nowy domyślny standard ubezpieczenia:
    • CIP wymaga obecnie ubezpieczenia z minimalnym pokryciem zgodnie z klauzulą A instytutowych klauzul ładunkowych. Natomiast CIF wymaga ubezpieczenia z minimalnym pokryciem zgodnie z klauzulą C
  • Przy zasadach Incoterms: FCA, DAP, DPU i DDP została wprowadzona możliwość przewiezienia towaru bez angażowania zewnętrznego przewoźnika – przy użyciu własnych środków transportu

Zmiany te mają prowadzić do ułatwienia interpretacji przepisów, a co za tym idzie, zapewnić lepszą spójność międzynarodowego systemu reguł handlu.

Należy jednak przypomnieć, że reguły INCOTERMS, pomimo tego, że są stosowane na całym świecie i zapewniają bezpieczeństwo transakcji podczas importu i eksportu towarów, są wyłącznie zwyczajem handlowym, a nie prawem.

pobierz INCOTERMS 2020 SMART Cargo Solutions

Zaufali nam