Blog

prognozowanie w logistyce

Jak poprawić prognozowanie w logistyce, by zyskać?

aktualności

Zrównoważenie podaży oraz popytu, a także trafne przewidywanie potrzebnych stanów magazynowych oraz przyszłych potrzeb to nie lada wyzwanie dla firm. Aby sprostać wymaganiom klientów oraz pozostać konkurencyjnymi na rynku, należy wykazywać się szybkością oraz niezawodnością działań. Skuteczne prognozowanie w logistyce i ustalanie potrzebnych zapasów ma kluczowe znaczenie dla poprawnego pojmowania aktualnych i przyszłych wymagań dotyczących zatowarowania. Z kolei usprawnienie prognozowania logistycznego może przynieść firmie znaczne korzyści, także finansowe.

Do czego przydaje się prognozowanie w logistyce?

W ostatnich latach coraz mocniej zaczęto dostrzegać potrzebę wykorzystywania metod prognostycznych w wielu dziedzinach biznesu, w tym również w branży logistycznej. Zmiany zachodzące w gospodarce spowodowały potrzebę „widzenia” przyszłości i wykorzystywania tych prognoz do zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa. Prognozowanie oznacza przewidywanie przyszłych zdarzeń i poziomów zmiennych w celu minimalizacji ryzyka przy podejmowaniu decyzji.

Jak to wygląda w świecie logistyki? Prognozowanie popytu stanowi punkt wyjściowy i bazę dla potrzeb planowania w łańcuchach dostaw. Ocena przyszłego popytu na produkty okazuje się być podstawowym parametrem decyzyjnym w obszarze planowania działań operacyjnych, taktycznych i strategicznych przedsiębiorstw i ich łańcuchów dostaw sprawiając, że prognozowanie należy traktować jako kluczowy komponent ich systemu wsparcia logistycznego.

Poprawa prognoz logistycznych krok po kroku

Poprawę prognozowania dobrze zacząć od ulepszenia procesów wewnątrz firmy. Kluczowa jest tutaj komunikacja między działami. Przykładowo, dział produkcji powinien być świadomy prognoz popytu, a dział logistyki powinien być informowany o planach produkcyjnych. Warto upewnić się, że systemy informatyczne, używane przez poszczególne działy, są ze sobą zintegrowane. To umożliwi bardziej skuteczny przepływ informacji i danych między różnymi obszarami firmy, natomiast współpraca między działami zwiększy precyzję prognoz.

Kolejnym obszarem, który powinniśmy usprawnić pod kątem prognozowania, jest analityka oraz dostęp do danych. Upewnijmy się, że nasza firma ma dostęp do aktualnych danych logistycznych w czasie rzeczywistym. Na bieżąco monitorujmy parametry takie jak poziom zapasów, czas realizacji zamówień i dostawy.

Nie bez znaczenia będzie również odpowiednia analityka danych. Warto wykorzystać narzędzia oraz programy służące do analizy danych, aby zidentyfikować wzorce i tendencje. Również analiza danych historycznych może pomóc w dokładniejszym prognozowaniu potrzeb logistycznych.

Znaczne korzyści przyniesie zainwestowanie w automatyzację, czyli zastąpienie manualnej obsługi zrobotyzowanymi urządzeniami i autonomicznymi systemami zarządzania. Z roku na rok wzrasta liczba przedsiębiorstw z powodzeniem wykorzystujących nowoczesne rozwiązania technologiczne – sztuczną inteligencję, big data czy przemysłowy internet rzezy w celu automatyzacji rozmaitych procesów magazynowych. Widać to między innymi po coraz większym zainteresowaniu robotami (np. cobotami czy wózkami samojezdnymi AGV) wykonującymi powtarzalne zadania, dzięki czemu personel można skierować do innych zadań. Tego typu rozwiązania doskonale poprawiają wydajność procesów logistycznych w przedsiębiorstwach.

Magazyny własne czy wynajęte?

Posiadanie własnych magazynów w logistyce ma zarówno zalety, jak i wady. Ostateczna decyzja zależy od specyfiki firmy, branży oraz celów strategicznych.

Dysponowanie firmowymi magazynami daje przedsiębiorstwu pełną kontrolę nad zarządzaniem zapasami, ich lokalizacją i obsługą. Umożliwia także szybką reakcję na zmiany w popycie. Sprawdza się to szczególnie dobrze w przypadku sezonowych zmian w sprzedaży. Posiadając własne budynki, firma może dostosować procesy magazynowe do rzeczywistych potrzeb, co powinno prowadzić do optymalizacji i efektywności operacyjnej. Z drugiej strony, własny magazyn to także dodatkowe źródło kosztów. Jego zakup lub wybudowanie, a także późniejsze utrzymanie i zarządzanie nim generuje wysokie koszty i nakłada na firmę stałe obowiązki, takie jak dbanie o infrastrukturę, aktualizacje systemów informatycznych czy ubezpieczenie przechowywanych towarów.

Ostateczna decyzja o posiadaniu własnych magazynów w logistyce powinna być wynikiem dokładnej analizy sytuacji firmy, jej celów strategicznych i unikalnych potrzeb biznesowych. W wielu przypadkach hybrydowe podejście, czyli korzystanie z własnych magazynów tam, gdzie to opłacalne, i zewnętrznych usług logistycznych tam, gdzie to bardziej efektywne, może być najlepszym rozwiązaniem.

Potrzeba elastycznego podejścia jest ważna zwłaszcza dla firm rozwijających się, które magazynu potrzebują tylko okresowo, gdy wysyłają lub zamawiają konkretny towar.


Najbardziej korzystną opcją dla takich firm będzie skorzystanie ze skrojonej na miarę oferty SMART Cargo Solutions. Dysponujemy nowoczesnymi powierzchniami magazynowymi w lokalizacjach dostosowanych do potrzeb naszych Klientów. Nasze główne centrum przeładunkowe znajduje się pod Warszawą, w lokalizacji dogodnej do organizowania dystrybucji o dalekim i bliskim zasięgu. Zapewniamy kompleksową, profesjonalną obsługę całego łańcucha logistycznego, w tym pełną obsługę magazynową.


 

Zaufali nam