Blog

Jak zadbać o optymalne stany magazynowe?

porady

Magazynowanie jest nieodłączną częścią działalności niemal każdej firmy zajmującej się produkcją albo handlem. Przez lata robiono wiele, żeby zmarginalizować znaczenie magazynów stawiając na dostawy w systemie „just in time”. Każdy podzespół, każda przesyłka mają dotrzeć dokładnie wtedy, kiedy są potrzebne. Dzięki temu nie trzeba ich magazynować, można zmniejszyć koszty, pod warunkiem, że nic nie zakłóci łańcucha dostaw. Pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie pokazały, że może się to zdarzyć w najmniej spodziewanym momencie, w dodatku w skali, której nikt nie potrafił przewidzieć. Dlatego warto się zastanowić, jak zorganizować magazynowanie i jak nim zarządzać, żeby zapewnić przedsiębiorstwu maksimum korzyści utrzymując koszty na rozsądnym poziomie.

Na miarę

Idealny magazyn powinien być taki, jakiego potrzebujemy. Tylko z pozoru jest to stwierdzenie trywialne. Własny magazyn prawdopodobnie nigdy nie będzie idealnie spełniał tego warunku. Jeśli zostanie wybudowany według tegorocznych potrzeb, to za dwa lata prawdopodobnie okaże się za mały. Jeśli przedsiębiorstwo zainwestuje w powierzchnię magazynową na zapas, to przez kilka lat część powierzchni nie będzie wykorzystywana, generując koszty budowy i eksploatacji. A później… później znowu zabraknie powierzchni. Dlatego w wielu przypadkach optymalnym rozwiązaniem jest wynajem powierzchni magazynowej od firmy logistycznej specjalizującej się w takich usługach i dysponującej nowoczesnymi obiektami.

Bezpieczny

Bezpieczeństwo magazynu ma wiele aspektów. Składa się na nie ochrona przed włamaniem, pożarem, aktami wandalizmu, zjawiskami pogodowymi. Ważne jest także bezpieczeństwo pracowników i magazynowanych towarów podczas załadunku i rozładunku. W przypadku niektórych towarów bezpieczeństwo oznacza także gwarancję utrzymania wymaganych parametrów środowiska, np. temperatury i wilgotności powietrza.
Oceniając oferty firm logistycznych trzeba zwrócić uwagę na certyfikaty i atesty. Które z tych przedsiębiorstw posiada, niestandardowe rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo oraz warunki ubezpieczenia. Istotna jest nie tylko wysokość polisy, ale także warunki i terminy wypłaty odszkodowań, wyłączenia itp.

Dostępny

Magazyn powinien być dostępny wtedy, kiedy jest potrzebny. Jeżeli znajduje się na własnym terenie, problem z dostępem praktycznie nie istnieje. Inaczej jest w przypadku dzierżawienia powierzchni magazynowej od firm zewnętrznych. Zasady dostępności, w tym możliwość awaryjnego wejścia do magazynu poza normalnymi godzinami pracy powinny być jasno określone w umowie.

Inteligentny

Zarządzanie przedsiębiorstwem jest tak precyzyjne, jak dokładna jest wiedza o jego stanie. Dotyczy to również znajomości aktualnych stanów magazynowych. Dobry magazyn wykorzystuje nowoczesne technologie kontroli przechowywanych zasobów oraz współpracuje z systemem informatycznym przedsiębiorstwa w czasie rzeczywistym. Dzięki temu klienci składający zamówienia w systemie on-line mogą mieć gwarancję, że sprzedawca posiada towar u siebie, więc nie grozi im opóźnienie dostawy.

Nowoczesną, bardzo skuteczną techniką automatyzowania kontroli magazynu jest system RFID. Jeśli opakowania produktów przechowywanych w magazynie zostaną wyposażone w specjalne metki, proces rejestracji przyjęć i wydań z magazynu będzie bardzo szybki i dokładny. Możliwe jest również przeprowadzenie błyskawicznej inwentaryzacji i lokalizacji poszukiwanych przedmiotów.

Technologie wspierające pracę magazynów szybko się rozwijają. Coraz częściej używa się robotów i zaawansowanych systemów IT. To wpływa na zakres oferty i jej wycenę. Jeśli magazynowanie jest w firmie procesem o krytycznym znaczeniu, należy regularnie śledzić nowości i korzystać z możliwości jakie niosą.

Zaufali nam