Blog

Kiedy należy nawiązać współpracę ze specjalistami od logistyki?

porady

Kiedy skala działalności firmy osiąga pewien poziom, pojawiają się nowe wyzwania. Dostarczanie produktów dystrybutorom i klientom końcowym, zapewnienie ciągłości dostaw surowców i podzespołów pochodzących od krajowych i zagranicznych kontrahentów przy dużej skali przestaje być proste. Rośnie złożoność zadań, z którymi muszą sobie radzić pracownicy odpowiedzialni za zakupy, sprzedaż, transport pomiędzy działami przedsiębiorstwa. Nadchodzi czas, żeby nawiązać współpracę ze specjalistami od logistyki.

Wszechstronnie

Przedsiębiorstwa, które osiągnęły stabilną pozycję na rynku z reguły mają dobrze zdefiniowane procedury zaopatrzenia i sprzedaży. Dokładnie wiadomo, jakie towary, na jakich trasach i z jakimi terminami dostawy będą przewożone. Jednak nie może przewidzieć przyszłości i szczególnych przypadków wynikających z potrzeb klientów, zachowania rynku, rozszerzenia portfolio produkcji. Dobrze, jeśli logistyka firmy jest skonstruowana w taki sposób, żeby przy minimalnym wysiłku i kosztach zaspokajać nietypowe potrzeby.
W praktyce wszechstronność oznacza doświadczenie w obsłudze importu i eksportu do różnych części świata, dostępność wszystkich rodzajów transportu, gotowość do poszukiwania nowych rozwiązań.

Na czas

Praca w systemie „just in time” wysoko ustawia poprzeczkę, jeśli chodzi o terminowość dostaw. Obrót pewnymi towarami dodatkowo wprowadza wymóg ograniczenia czasu trwania transportu i wszystkich związanych z nim czynności. Te wymagania można łatwo sformułować, ale realizacja to zupełnie inna sprawa. Nie można im sprostać bez odpowiednich zasobów: doświadczonych pracowników, wystarczająco rozbudowanej floty pojazdów, bazy magazynowej, przeładunkowej.

Bezpiecznie

Niespodzianki zdarzają się częściej niż jesteśmy w skłonni je zaakceptować. Zniszczenie produktów albo surowców podczas dostawy to strata środków finansowych, ale nie tylko. W grę wchodzi także konieczność wstrzymania produkcji, groźba zerwania kontraktu, w końcu utrata jedynych w swoim rodzaju, niemożliwych do zastąpienia przedmiotów: dzieł sztuki, próbek materiałów, prototypów. Straty finansowe wyrównają ubezpieczyciele, ale troska o bezpieczeństwo spoczywa na barkach logistyków, spedytorów. W tym kontekście bezpieczeństwo to: sprawny sprzęt, mądre procedury, odpowiedzialni, przewidujący pracownicy, sprawdzeni podwykonawcy.

Elastycznie

Zapotrzebowanie na towary i usługi jest zmienne. Czasami sezonowe, kiedy indziej zależności są bardziej złożone. Zmiana liczby zamówień oznacza wahania zapotrzebowania na obsługę procesów logistycznych. Najlepsze są rozwiązania, których wydajność i koszt można w szerokim zakresie dostosowywać do aktualnych i spodziewanych potrzeb.

Nowocześnie

Zarządzanie przedsiębiorstwem, o ile ma być wydajne i precyzyjne, musi opierać się na nowoczesnych, szybkich i bezpiecznych technologiach, przede wszystkim z obszaru IT. Najlepsze decyzje podejmuje się szybko, w oparciu o dane aktualizowane w czasie rzeczywistym. Znaczna część informacji o krytycznym znaczeniu dotyczy procesów logistycznych. W tym przypadku dobra logistyka, to logistyka online, udostępniająca komplet informacji systemowi informatycznemu przedsiębiorstwa.

Zaufali nam