Blog / porady

Blog Smart Cargo Solutions
Wybierz kategorię

Decyzje biznesowe oparte na danych – jak planować w świecie zalewanym informacjami

Sukces w biznesie w znacznej mierze zależy od szybkości i trafności podejmowania decyzji. Szczególnie dobrze widać to dziś, kiedy najpierw pandemia Covid 19, a...

Czas próby dla transportu

Pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie odcisnęły się na wszystkich gałęziach gospodarki, także na transporcie i logistyce. Poważne problemy dotknęły każdego z przewoźników, bez...

Co ustawia nas na właściwych torach w biznesie?

U podstaw usług logistycznych i spedycyjnych oferowanych przez Smart Cargo Solutions leży jasna wizja tego, jak chcemy działać, oraz jaka misja nam w tym...

Logistyka bez śladu

Logistyka bez śladu Globalizacja gospodarki stała się możliwa dzięki liberalizacji handlu międzynarodowego i redukowaniu barier w przepływie towarów i kapitału. Jednymi z filarów przemian,...

Jak zadbać o optymalne stany magazynowe?

Magazynowanie jest nieodłączną częścią działalności niemal każdej firmy zajmującej się produkcją albo handlem. Przez lata robiono wiele, żeby zmarginalizować znaczenie magazynów stawiając na dostawy...

Kiedy należy nawiązać współpracę ze specjalistami od logistyki?

Kiedy skala działalności firmy osiąga pewien poziom, pojawiają się nowe wyzwania. Dostarczanie produktów dystrybutorom i klientom końcowym, zapewnienie ciągłości dostaw surowców i podzespołów pochodzących...

Zaufali nam