Blog

Logistyka bez śladu

porady

Logistyka bez śladu

Globalizacja gospodarki stała się możliwa dzięki liberalizacji handlu międzynarodowego i redukowaniu barier w przepływie towarów i kapitału. Jednymi z filarów przemian, dzięki którym gospodarka mogła osiągnąć obecny stan, są logistyka i transport.

Przemieszczanie produktów, surowców czy podzespołów na wielkie odległości, zabezpieczanie ciągłości zaopatrzenia przez magazynowanie rezerw, organizacja i nadzorowanie łańcuchów dostaw są niezbędne i pochłaniają wiele zasobów, w tym energii. Ta działalność, ze względu na skalę, wywiera znaczący wpływ na środowisko naturalne. Jednym z jego przejawów jest emisja gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla. Gdyby udało się w znacznym stopniu zredukować ślad węglowy pozostawiany przez procesy logistyczne i transportowe – efekt odczulibyśmy wszyscy.

Gdzie szukać śladu?

Zacznijmy od energii elektrycznej i cieplnej. Wielkopowierzchniowe centra logistyczne zużywają znaczne ich ilości – są one niezbędne do obsługi m.in. oświetlenia, ogrzewania, klimatyzacji, transportu wewnętrznego, pracy maszyn, systemów informatycznych… Każda kilowatogodzina ma znaczenie i to zarówno dla wyniku finansowego przedsiębiorstwa, jak i dla środowiska naturalnego. Oszczędności w tym zakresie są możliwe do osiągnięcia na przynajmniej kilka sposobów, począwszy od zastępowania nieefektywnych źródeł światła nowoczesnymi i energooszczędnymi, przez modernizację maszyn, aż po budowę zeroemisyjnych, pasywnych budynków magazynów, sortowni itp.

Potężnym źródłem emisji dwutlenku węgla jest transport drogowy, morski i lotniczy. Tam, gdzie to technicznie możliwe, należy wykorzystywać transport kolejowy i intermodalny, o ile dostępne są linie kolejowe wyposażone w elektryczną sieć trakcyjną. Na drogach pojawia się coraz więcej całkowicie elektrycznych samochodów dostawczych, rynek wyczekuje także na premiery samochodów ciężarowych z napędem elektrycznym. Zastąpienie nimi samochodów spalinowych będzie kolejnym, dużym krokiem w kierunku zrównoważonego, neutralnego dla środowiska transportu. Stanie się tak pod jednym warunkiem: magazynowana w akumulatorach pojazdów energia elektryczna musi pochodzić z czystych, najlepiej odnawialnych źródeł.

Zanim ziści się sen o elektrycznych ciężarówkach, warto przyjrzeć się dostępnemu taborowi i preferować przewoźników wykorzystujących samochody spełniające najwyższe normy emisji spalin. Zmiana te będzie korzystna i dla środowiska, i dla portfela, bo w wielu krajach czystszy silnik oznacza niższe stawki opłat drogowych.

Planowanie

Zmniejszenie zużycia energii, a więc także śladu węglowego, łatwiej przychodzi firmom, które do planowania tras i przygotowywania harmonogramów transportu wykorzystują zaawansowane narzędzia informatyczne. Tu liczy się każdy przejechany kilometr, każda minuta spędzona w korku, każdy przejazd bez ładunku lub z ładunkiem nieodpowiedniej wielkości.

Używaj wielokrotnie

Logistyka bez opakowań nie istnieje. Pudełko, worek, paleta czy beczka – wszystkie one zostały wyprodukowane, co spowodowało wyemitowanie pewnej ilości dwutlenku węgla. Może być go mniej, jeśli opakowania nie trafią od razu po dostawie na śmietnik, tylko zostaną zwrócone nadawcy przesyłki, który ponownie je wykorzysta.

Zapobieganie globalnym zmianom klimatu wymaga działania na globalną skalę. Skuteczność podejmowanych kroków zależy od motywacji przedsiębiorstw, a w tym zakresie wiele do powiedzenia mają ich klienci. Jeśli masz wybór, postaw na firmę logistyczną albo transportową, która dla środowiska – a więc także dla Ciebie – potrafi zrobić naprawdę wiele!

Zaufali nam